Het eerste bezoek aan de orthodontist en daarna?

Tijdens het eerste bezoek wordt het gebit onderzocht en daarbij wordt er niet alleen naar de tanden en kiezen gekeken maar ook naar alles er om heen tot en met het hele gezicht.

De onderlinge relatie van de boven- en de onderkaak wordt beoordeeld, heeft iemand vooruitstekende tanden, passen de kiezen goed op elkaar, zijn er  problemen met de spraak, verloopt bij jonge kinderen de wisseling van het melkgebit op een goede manier, zijn er problemen met het tandvlees als gevolg van een afwijkende tandstand, kortom alles wordt nauwlettend beoordeeld.

Tijdens een eerste bezoek wordt er vaak ook een overzichts-röntgenfoto (OPT) gemaakt om naar nog niet doorgebroken tanden en of kiezen te kunnen kijken of om de wortels van tanden en kiezen te kunnen beoordelen en om te zien of er in de kaak redenen zijn te vinden die verantwoordelijk zijn waarom bepaalde tanden en kiezen een afwijkende stand hebben. Vervolgens worden  met de patiënt en eventueel een ouder de bevindingen besproken voor het maken en bespreken van een behandelplan worden een tweetal afspraken gemaakt. Tijdens de eerste afspraak worden er afdrukken voor gebitsmodellen (“Happen”) gemaakt en aanvullende röntgenfoto’s. Op de volgende afspraak wordt aan de patiënt en een eventuele ouder uitgelegd wat de behandeling gaat inhouden. Tijdens dit gesprek komen alle aspecten van de behandeling aan de orde zoals:

  • Nut en noodzaak van de behandeling
  • Soort behandeling bijv : verbeteren van de kaakrelatie
  • wel of geen kiezen trekken
  • Type beugel(s) dat gebruikt gaat worden
  • Tijdsduur van de behandeling, dit is gemiddeld 24 maanden.
  • Wat  gebeurd er als de behandeling klaar is, nachtbeugel en of draadje
  • Kosten aspect, verzekering.
  • Belang van de medewerking van de patiënt aan de behandeling
  • Gebitsverzorging tijdens de behandeling

Wanneer alles duidelijk is en er geen vragen meer zijn kan er met de behandeling worden begonnen er worden er behandel afspraken gemaakt. De bezoeken voor de controle en het aanpassen van de beugel vinden één maal per maand plaats.

Een eerste consult kan altijd op vrij korte termijn plaats vinden want er wordt niet met een wachtlijst in onze praktijk gewerkt.

Tijdens het eerste consult wordt aan de hand van de verwijsbrief van de tandarts of de vraag van de patiënt beoordeeld of een behandeling nuttig kan zijn en op welk moment die het beste kan plaats vinden. Tevens kan er informatie worden verstrekt over de soort beugels die gebruikt kunnen worden, de duur van de behandeling en de kosten die met de behandeling gepaard kunnen gaan.

In onze praktijk willen wij in goede samenwerking met onze patiënten naar een goed functionerend en mooi gebit toewerken, de maximale inzet van zowel onszelf als behandelaars als de patiënt is daarvoor een absolute noodzaak.

Patiënten ingeschreven bij een andere tandarts kunnen tevens voor een behandeling terecht. Tijdens en na behandeling zal aan de eigen tandarts gerapporteerd worden. Op deze manier blijven wij transparant in de door ons gedane behandeling voor u en onze collegae.