Hoe zit het met de vergoeding van de tandarts voor de jeugd t/m 17 jaar?
Deze wordt ook voor 100% vergoed.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?
Wij hebben met enkele zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Implantologie loopt altijd via een vooraf aangevraagde machtiging.

Zijn de tandartskosten bij jullie veel hoger dan in andere praktijken?
Nee, want er is een  uniform tarief vastgesteld door de overheid.

Is het eigen risico van € 385,- ook van toepassing op de tandarts?
Ja dit geldt alleen voor volledige prothesen al dan niet in combinatie met implantaten.

Weet ik vooraf hoeveel de behandeling kost?
Voor behandelingen boven de € 250,- zijn wij verplicht om een kostenbegroting te geven. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn afhankelijk van uw wensen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld aan de hand van onze kostenbegroting en uw polisvoorwaarden na te gaan hoeveel dit is in uw situatie.