De tarievenlijst wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De tarieven zijn te bekijken op de website van de NZA en liggen ter inzage in de praktijk.