Wat te doen bij spoedgevallen?

In de avonduren, weekenden, of wanneer de praktijk gesloten is, kunt u bellen naar 072-5123889.
U wordt doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts.
Alleen bellen voor echte spoedgevallen, zoals ongevallen en nabloedingen.
Bij afwezigheid tijdens reguliere werktijden of vakanties wordt waargenomen door een collega die op het antwoordapparaat wordt genoemd. Graag de gehele boodschap uitluisteren.

Wat te doen bij een uitgevallen tand?

Een uitgevallen tand NIET schoonmaken! Bewaar deze uitgevallen tand in een glas melk of onder de tong en haast u zich naar de tandarts. Als de tand binnen twee uur teruggeplaatst kan worden in de kaak, dan is de  kans dat hij weer vastgroeit groter.