TOED Alkmaar als erkend leerbedrijf heeft regelmatig stagaires. Zowel voor de opleiding tot tandartsassistente als mondzorgkundige. Zie hieronder ervaringen van onze stagaires.

  • Werken in de algemene praktijk, stage 3e jaar Mondzorgkunde.

    Ik zit in het derde jaar van de opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Inholland in Amsterdam. Hiervoor heb ik een stage voor dit jaar volbracht bij TOED Alkmaar. Voorafgaand aan deze stage heb ik een aantal doelen geformuleerd waaraan ik graag wilde werken tijdens mijn stage. Bovendien kreeg ik vanuit school de opdracht om een parodontitis patiënt initieel te behandelen. Vanaf de eerste dag dat ik bij TOED aan de slag ging zijn deze wensen serieus opgepakt door mijn stagebegeleider en de andere praktijkmedewerkers. Tandarts Meijer gaf mij de kans om eigen patiënten te behandelen en de mondhygiënisten Kim en Marieke hebben patiënten voor mij geselecteerd die aansloten bij mijn leerdoelen en opdracht.

    Ik heb ook veel meegekeken bij behandelingen bij de tandartsen. Hierdoor heb ik veel geleerd over endodontologische behandelingen, restaureren van caviteiten en het maken van protheses. Omdat de tandartsen vertelden tijdens hun behandelingen wat zij aan het doen waren was het zeer waardevol om mee te kijken. Alle medewerkers van de praktijk waren even behulpzaam en bereid dingen uit te leggen. Ik heb mij altijd zeer welkom gevoeld in deze praktijk en door het vertrouwen wat ik heb gekregen heb ik mijn stage opdracht zeer goed uit kunnen voeren. Ik had mij geen betere plek kunnen wensen om deze stage te doen. Ook omdat het een nieuwe praktijk is met moderne apparatuur en waar mensen werken met zeer veel ervaring.

    Sandra Stagair Mondzorgkunde Hogeschool InHolland TOED Alkmaar