Binnen TOED Alkmaar wordt ook geïmplanteerd door T.L. Meijer, tandarts, implantoloog. Bij sommige chirurgische behandelingen wordt hij bijgestaan door E.P. van der Hoeve, specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Diakonessenhuis te Utrecht.

Wilt U in een persoonlijk gesprek wat meer te weten komen over de eventuele mogelijkheden van een implantaat, dan kunt U rechtstreeks contact met ons opnemen: tel: 072-5114202. Vanzelfsprekend behandelen we ook op verwijzing van onze collegae.

Ga naar de Folder over Implantologie of klik op de tabbladen hieronder voor meer informatie over implantologie.

Het probleem

Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en of ontstekingen van het tandvlees en het omringende weefsel.

In het laatste geval kan dit leiden tot volledige tandeloosheid en bent u aangewezen op een prothese. Het kaakbot zal echter gaan resorberen (slinken), waardoor er minder steun en houvast zal zijn en de prothese los gaat zitten; met als gevolg pijn, voedsel onder de prothese en functieverlies.

oplossing1oplossing2

De oplossing

De oplossing: een implantaat
Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien er uit als ‘cilinders’ of ‘schroeven’.

Waar worden implantaten van gemaakt?

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium één van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik van titanium in de moderne geneeskunde zeer veelvuldig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pacemakers). Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Implantatie in de tandheelkunde

Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, functieherstel zoals het kauwen, spreken en lachen moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van een implantaat in de kaak komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het aanbrengen van implantaten geschiedt in het algemeen onder plaatselijke verdoving.

Waartoe dient een tandimplantaat?

Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan: een kroon, brug of kunstgebit.

1. Een kroon

Als één enkele tand of kies ontbreekt, bijvoorbeeld door een ongeval, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

kroon1kroon2

2. Een brug (vervanging van meerderen tanden of kiezen)

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, zou er een brug of een gedeeltelijke prothese (frame of plaatje) kunnen worden gemaakt. Voor het maken van een burg moeten tanden of kiezen beslepen worden.
Zeker wanneer het gezonde tanden en kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie worden gemaakt, net zoals op de natuurlijke tandwortels.

brug1brug2

3. Een kunstgebit

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit onvoldoende houvast op de kaak heeft, dan kan het kunstgebit op implantaten worden vastgeklikt. Bovendien wordt het slinken van de kaak door de aanwezigheid van de implantaten sterk afgeremd.

kunstgebit1kunstgebit

Wanneer kunnen implantaten worden toegepast?

Indien u een goede algemene gezondheid hebt, uw mond goed schoon houdt en de kaak er geschikt voor is, kunnen er implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen zowel bij jonge als bij oudere mensen worden aangebracht. Tijdens een eerste consult kunnen wij een zorgvuldig onderzoek uitvoeren en u omtrent de mogelijkheden informeren.

In welke gevallen moet van een implantaat worden afgezien?

Soms is het kaakbot zodanig geslonken dat het te smal en/of te laag is om er een implantaat in te plaatsen. Onderzoek van het kaakbot met behulp van o.a. röntgenfoto’s zal dit uitwijzen. In deze gevallen zijn dan aanvullende technieken nodig om het plaatsen van een implantaat mogelijk te maken.
Bij patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken, veel roken of niet in staat zijn natuurlijke tanden perfect schoon te houden, is implantatie niet aan te raden.

De behandeling

De implantatie procedure kent 5 fasen.

1. Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een medisch en een tandheelkundig deel. Röntgenfoto’s kunnen ook hulp bieden bij het bepalen of er voldoende bot aanwezig is.

2. De implantatie

Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep zal veelal onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een opening in het tandvlees gemaakt; vervolgens wordt in het bot een gaatje geboord waar het implantaat precies in past. Daarna wordt het tandvlees gehecht. De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, meestal tussen de 30 en 90 minuten. Als de implantatieplaats in het zicht zit wordt er om esthetische redenen meestal een noodvoorziening gemaakt. Over het algemeen vallen de nabezwaren zoals pijn en zwelling mee. Iedere patient krijgt receptuur voor pijnbestrijding en mondspoeling mee naar huis.

implantatie1

3. De ingroei-fase

Het vastgroeien van de implantaten neemt ± 6 weken tot 3 maanden in beslag. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. In de onderkaak gaat de ingroei ongeveer tweemaal zo snel als in de bovenkaak. Tijdens de ingroei-fase wordt u regelmatig gecontroleerd op een goede genezing.

4. Het plaatsen van de implantaat opbouw

Na de ingroei-periode wordt de implantaat opbouw geplaatst. Hierop kan de tandvervanging (een prothese, brug of kroon) worden bevestigd.

implantatie2

5. De nazorg

Een goede mondhygiëne en regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.

 

Voor en Nadelen van implantaten

Voordelen

  • Gevoel: U krijgt het gevoel van uw ‘eigen’ tanden en kiezen weer terug, u kunt weer breeduit lachen, kauwen gaat weer als vanouds. Er is geen sprake meer van uitneembare vervangingen, u voelt zich zekerder.
  • Ingreep: Bij het ons door ons gebruikte implantaatsysteem is slechts 1 chirurgische ingreep noodzakelijk.
  • Ervaring: Het implantaatsysteem wordt al meer dan 20 jaar toegepast en is wetenschappelijk en klinisch getest. De twee tandarts-implantologen blijven zich door middel van cursussen en congressen bijscholen met betrekking tot nieuwe technieken en methoden.

Nadelen

  • Mislukking: In ongeveer 1,5 % (onderkaak) tot 5,0 % (bovenkaak) van de gevallen is er sprake van een mislukking.
    Het implantaat groeit niet vast of kan na verloop van tijd weer los gaan zitten. In deze gevallen kan het implantaat pijnlijk aanvoelen en zal moeten worden verwijderd. Het kaakbot en het tandvlees genezen normaal. Na een half jaar kan een nieuw implantaat worden aangebracht.
  • Behandelperiode: Vergeleken met kroon- en brugwerk is een vervanging op implantaten een langere behandeling. De resultaten zijn echter zodanig dat dit niet als een nadeel wordt ervaren.
  • Kosten: Implantatie is een behandeling die niet altijd vergoed wordt door de verzekeraar. Tijdens het eerste consult kunnen wij u daarover informeren. Een implantaat als tandvervanging is ongeveer even kostbaar als een brug als tandvervanging.
  • Verzorging: Het dagelijks onderhoud vraagt veel inzet en aandacht. De mond moet goed schoon gehouden worden en er zal regelmatig een bezoek aan de mondhygiëniste gebracht moeten worden. Roken is een gewoonte, die de levensduur van de implantaten nadelig beïnvloedt.