Lang leve een gezonde mond!

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.

Indien er problemen worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is en maakt zonodig een behandelplan. Ook wordt besproken:
• de te verwachten resultaten
• de risico’s van een behandeling
• het aantal behandelingen
• en de duur van de behandelingen.

Voor kleine behandelingen wordt u zo mogelijk direct geholpen. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging door onze preventie-assistente. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval voor behandelingen vanaf 500 euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Mochten er problemen zijn op het gebied van mondhygiëne, dan verwijzen wij u naar onze mondhygiënistes, Ilona Tessel of Rona Romein, waarmee een afspraak gemaakt kan worden.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook  naar een andere behandelaar sturen.