Mw. J. Uniken VenemaWaarnemende Tandarts
BIG: 39922240902

    In februari 2017 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

    In eerste instantie ben ik een aantal maanden in Groningen als tandarts werkzaam geweest.

    Inmiddels woon ik sinds april in het westen van het land. 

    Ik ben werkzaam als tandarts in Noordwijk. 

    Daarnaast ben ik bezig met een promotietraject over slaapapneu (OSAS) bij het AMC en het ACTA.