Hoe zit het met de vergoeding van de tandarts voor de jeugd t/m 17 jaar?
Deze wordt ook in 2017 voor 100% vergoed.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?
Wij hebben met enkele zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Implantologie loopt altijd via een vooraf aangvraagde machtiging.

Moet ik meer betalen omdat jullie geen contract hebben met mijn zorgverzekeraar?
Nee, dat maakt niet uit. Zorgverzekeraars hebben ieder hun eigen polisvoorwaarden en maximale vergoeding per verrichting. Het is niet zo dat u een lagere vergoeding krijgt omdat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Voor bijzondere tandheelkunde en implantaten t.b.v. een klikgebit kunnen wij altijd een machtiging aanvragen voor vergoeding ondanks dat er geen basisovereenkomst is.

Zijn de tandartskosten bij jullie in 2017 veel duurder?
Nee, want voor 2017 is  een  uniform tarief vastgesteld door de overheid.

Is het eigen risico van € 385,- ook van toepassing op de tandarts?
Nee, dit geldt alleen voor zorg vastgelegd in de basisverzekering. Voor de tandheelkunde wordt alleen de volledige prothese (kunstgebit) voor een deel uit de basisverzekering vergoed. In bepaalde gevallen kan dit ook voor implantaten gelden. Tandartskosten worden gedeeltelijk vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering.

Weet ik vooraf hoeveel de behandeling kost?
Voor behandelingen boven de € 150,- zijn wij verplicht om een kostenbegroting te geven. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn afhankelijk van uw wensen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld aan de hand van onze kostenbegroting en uw polisvoorwaarden na te gaan hoeveel dit is in uw situatie.